Sijijie FFP 2 nr hengityssuojain 5 kpl

Nämä tuotteet vastaavat hiukkasilta suojaaville suodattaville hengityksensuojaimille asetettua standardia EN 149:2001+A1:2009. Tuotteet täyttävät Euroopan parlamentin asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset ja vastaavat paikallista lainsäädäntöä.
TUOTEMALLI: K1210
RAKENNE: Viisi korkealaatuista materiaalikerrosta – kolme kuitukangaskerrosta, yksi suodattava PTFE-kalvokerros ja yksi kerros kuumasaumattua puuvillaa – on painettu tiiviiseen taiteltuun muotoon. Materiaalien osuudet: kuitukangas 50,6 %, kuumasaumattu puuvilla 28,5 %, suodattava PTFE-kalvo 20,9 %.
NOUDATETTU STANDARDI: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
KÄYTTÖALA: Soveltuu ilman epäpuhtauksilta suojautumiseen päivittäisessä elinympäristössä. Aikuisen tulee valvoa tuotetta käyttäviä lapsia.
Käytä suojautuaksesi
Hiukkasilta, joita muodostuu esimerkiksi hiomisen, lakaisemisen, sahaamisen ja pakkaamisen yhteydessä sekä mineraalien, hiilen, rautamalmin, jauhojen, metallin, puun, siitepölyn, savun, öljypohjaisten aerosolien ja tiettyjen mui
Pakkauskoko:
5 kpl
Markkinoija:
PalMedical OU
Tilattavissa, tuotetta tulossa varastoon
8,90 €
TÄRKEÄÄ
Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Käyttöohjeet
1. Tämän hengityssuojaimen käyttöä koskevien ohjeiden ja rajoitusten noudattamatta jättäminen ja/tai suojaimen käyttämättä jättäminen altistumisen aikana voi vähentää tuotteen tehoa ja johtaa sairastumiseen tai kuolemaan.
2. Poistu saastuneelta alueelta välittömästi. Ota yhteyttä esimieheesi, jos sinulla tai muulla altistuneella henkilöllä ilmenee huimausta, ärsytystä tai muita vaivoja.
3. Tarkasta hengityssuojain ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että se on moitteettomassa kunnossa. Tarkasta kaikki osat vaurioiden varalta, mukaan lukien kaksi korvalenkkiä, kiinnikekohdat, nenäpehmuste ja nenäpidike. Tuote tulee poistaa välittömästi käytöstä, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai puuttuu. Suodattavat hengityssuojaimet tulee tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan varmistaa, ettei tuotteen hengitysosassa ole mitään muita reikiä kuin niittejä ympäröivät pistokohdat ja ettei tuote ole vahingoittunut. Suodatinmateriaalin repeytymisestä tai kulumisesta aiheutuneet suurentuneet niittejä ympäröivät pistokohdat katsotaan tuotteen vahingoittumiseksi. Vahingoittunut hengityssuojain tulee vaihtaa uuteen välittömästi.
4.Varmista aina ennen käyttöä, että hengityssuojain on sovitettu kasvoille tiiviisti kohdassa Sovitusohjeet annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos suojaimen asettaminen kasvoille tiiviisti ei onnistu, älä käytä suojainta.
5. Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
Sovitusohjeet
Noudata ohjeita aina, kun käytät hengityssuojainta.
1. Levitä suojain auki ja varmista, että nenäpidike osoittaa ylöspäin.
2. Aseta suojain kasvoille.
3. Pitele suojainta vasten kasvoja siten, että nenänvarsi koskettaa nenäpidikettä. Aseta sitten korvalenkit korvien taakse.
4. Paina ja sovita suojainta samanaikaisesti molemmilta puolilta leukasi alapuolelle.

RAKENNE: Viisi materiaalikerrosta – kolme kuitukangaskerrosta, yksi suodattava PTFE-kalvokerros ja yksi kerros kuumasaumattua puuvillaa – on painettu tiiviiseen taiteltuun muotoon. Materiaalien osuudet: kuitukangas 50,6 %, kuumasaumattu puuvilla 28,5 %, suodattava PTFE-kalvo 20,9 %.

KÄYTÖN RAJOITUKSET
Tämä hengityssuojain ei syötä happea. Älä käytä tuotetta tiloissa, joissa happimäärä alittaa 19,5 %.
Älä käytä tuotetta, jos epäpuhtauspitoisuudet ovat henkeä ja terveyttä välittömästi uhkaavia tai tuntemattomia tai jos ne ylittävät sallitun altistumisen raja-arvon kymmenkertaisesti.
Älä muuntele, pese tai käytä hengityssuojainta epäasianmukaisella tavalla.
Älä käytä tuotetta, jos sinulla on parta, muuta kasvokarvoitusta tai muuta sellaista, mikä estää hengityssuojaimen sovittamisen tiiviisti vasten kasvoja.
Hengityssuojaimen avulla voit suojata keuhkojasi tietyiltä ilmassa olevilta epäpuhtauksilta. Hengityssuojain ei estä epäpuhtauksia kulkeutumasta elimistöön muilla tavoilla, kuten ihon kautta. Näissä tilanteissa suojautumiseen on käytettävä ylimääräisiä henkilönsuojaimia.
Tämä hengityssuojain on tarkoitettu suojaimen asianmukaiseen käyttöön perehtyneiden ja sen rajoitukset ymmärtävien aikuisten henkilöiden käytettäväksi työperäisissä/ammatillisissa ympäristöissä. Tuotetta ei ole suunniteltu lasten käyttöön.
Henkilöiden, joiden hengityselimistö on heikentynyt astman, keuhkolaajentuman tai muun sairauden vuoksi, tulee hakeutua lääkärin arvioitavaksi ennen tuotteen käyttöä.
Jos hengityssuojain vahingoittuu tai likaantuu tai hengittämisestä tulee vaikeaa, poistu saastuneesta tilasta välittömästi ja vaihda suojain uuteen.
Huoneenlämpö (+15C - +25C)

Aikuisille